Nové technologie v Tokiu 2020

Úvod

Japonsko již delší dobu bojuje s problémy se stárnoucí populací a celkovým klesajícím počtem ekonomicky aktivních obyvatel. Toto bylo jedním z hlavních faktorů, proč se v roce 2014 japonská vláda rozhodla v rámci dokumentu Japan Revitalization Strategy určit jako její cíl realizaci nové průmyslové revoluce, jejímiž tahouny budou robotické technologie. Dokument z roku 2015 New Robot Strategy. Japan’s Robot Strategy–Vision, Strategy, Action Plan tuto strategii reviduje a upřesňuje cíl jako ustanovení Japonska jako hlavní velmoci v oblasti robotických technologií. Tato strategie ovšem není koncipovaná pouze na podporu robotického průmyslu, ale jako základ pro zlepšení demografických výzev a podmínek pracovního trhu Japonska.

Nová strategie si udává první krátkodobé cíle na 5 let od jejího představení, tedy do roku 2020. Roboti se mají začít využívat jako pomoc pro lidi, tedy komplementárně, a také jako náhrada lidské síly, substitučně. Automatizace má proběhnout v mnoha odvětvích například v automobilovém průmyslu, zemědělství nebo farmacii. V Japonsku panuje obava z fenoménu, který se už na tamním trhu objevil, kdy se novým technologiím v domácím prostředí daří, ale zahraniční trh pro ně skoro neexistuje. Japonská vláda proto tlačí na dodržování mezinárodních standardů a snaží se do robotického průmyslu přinést investice ze zahraničí, čímž chce dosáhnout expanze na světový trh. Ve stejném roce, ve kterém končí první pětiletý akční plán strategického dokumentu, se v Tokiu konají Olympijské hry. Ty budou pro Japonsko perfektní příležitostí k představení úspěchů a pokroku v oblasti robotiky a vláda s tím samozřejmě počítá. Hlavním tématem her, kromě sportu, budou nové technologie. Japonsko je plánuje převést v co nejlepším světle a plánuje mnoho zajímavých novinek, které mohou podobu olympijských her změnit i do budoucna.

V mojí práci nejprve uvedu, jaké nové robotické technologie budou využívány při olympijských hrách v Tokiu 2020, a představím koncept připravovaných robotických olympijských her, které jsou připravovány jako další prostředek prezentace technologií na stejný rok. Dále zmíním možnou aplikaci představených technologií v reálném prostředí a zjistím, jak tyto technologie korespondují s vládní strategií a jejími cíli. Hlavním cílem této práce bude zjistit, jak vládní strategie koresponduje s reálnou situací v Japonsku, zda se daří nové technologie vyvíjet a jakou roli hraje v jejich představování rok 2020.

Nové technologie na Olympijských hrách v Tokiu 2020

Olympijské hry jsou pro hostující zemi vždy příležitostí, jak předvést to nejlepší co může nabídnout. Pozornost světového publika se na několik týdnů upře na jeden region, a to nejen na sportovní soutěže, ale i na veškeré podružné programy a celkovou organizaci. Japonští organizátoři her toto moc dobře vědí a připravují hned několik novinek odlišujících tyto hry od předchozích. Podle vládních odhadů má v roce 2020 do Japonska vycestovat 20 milionů zahraničních návštěvníků. Díky zmírňování vízové politiky a příznivějšímu kurzu jenu pro turisty bude tento cíl nejspíš dosažen dříve a některé odhady tvrdí, že v roce 2020 bude Japonsko hostovat 33 milionů návštěvníků.[1] Při samotných hrách se pak odhaduje, že Tokio navštíví až 1 milion turistů denně.[2] Celkové náklady na přípravu a realizaci her se podle expertů pohybují okolo 30 miliard dolarů, což je až čtyřikrát víc než udával původní odhad při podávání žádosti na hostování her.[3] Toto číslo se ale nejspíš bude ještě měnit, jelikož se očekávají škrty v některých oblastech, zvlášť ve výstavbě nových stadionů.

Tak jako Japonsko na hrách v roce 1964 v Tokiu představilo první vysokorychlostní vlak šinkansen, plánuje uvést několik nových nebo vylepšených technologií. V oblasti transportu očekává, že bude k dispozici nová generace vysokorychlostních vlaků využívající technologii magnetické levitace schopné dosahovat rychlosti až 600 kilometrů v hodině. Tokio plánuje také masivní nasazení samořídích aut, zejména se tyto vozy plánují využít jako automatizovaná taxi služba. Tokio se tak v roce 2020 může stát první světovou metropolí s širokým podílem aut bez řidiče v provozu. V oblasti komunikací Japonsko také připravuje inovace. S očekávaným přílivem návštěvníků do Tokia se očekává vysoká zátěž na mobilní sítě, a to zejména na mobilní internetové připojení. Připravuje se tak zavedení vysokorychlostní 5G mobilní sítě. Další připravovanou inovací je vysoce kvalitní televizní přenos v rozlišení 8k, tedy až 16-krát více než současné standartní rozlišení vysílání. Zajímavou a technicky náročnou novinkou má být vytvoření umělého roje meteoritů na uvítacím ceremoniálu.[4]

Z dalších plánovaných novinek je potřeba zmínit možnost platby pomocí otisku prstu, která má snížit množství drobných krádeží, zvýšit příjmy z turismu a poskytnout data o toku utrácených peněz. Společnost Panasonic vyvíjí komplexní systém dozorování návštěvníků. Ten má obsahovat desítky tisíc mobilních i pevných vysoce kvalitních kamer a senzorů, schopných rozeznávat tváře i hlas v jakémkoliv pozorovaném sektoru.[5] Cílem je zvýšení bezpečnosti, možnost zabránit teroristickým útokům nebo možnost vyhledat zraněné lidi v davu a zrychlit tak poskytnutí lékařské pomoci. Obě tyto technologie ale můžou narazit na problémy s japonskými zákony o ochraně soukromí, a zejména západním turistům, háklivým na narušování soukromí, se nemusí zdát přijatelné.

Jelikož je již Japonsko v současné době světovým lídrem v oblasti robotických technologií, je možné očekávat vysoké zapojení robotů do průběhu her. Počet robotů má být takový, že je pro ně připravována výstavba samostatné vesnice v tokijské čtvrti Odaiba, v blízkosti vlastní olympijské vesnice, kde jsou ubytování atleti a další. V této čtvrti již v současné době stojí 60 metrová socha robota z populární mangy Gundam, podtrhující symboliku robotů. Povinnosti robotů budou zahrnovat pomoc se zavazadly, hledání tras a jízdních řádů veřejné dopravy, překlady a další pomocné služby. Všichni roboti mají být k dispozici komukoliv, bez rozdílu národnosti, věku či fyzického hendikepu. Toto má podle kabinetu premiéra mít i sociologický dopad, a to uvědomění si univerzální společnosti budoucnosti, založené na špičkových technologiích.[6]

Robotická olympiáda 2020

Další možností, jak představit nové technologie světu, má být takzvaná robotická olympiáda. Jedná se o pracovní název. Vládní strategický dokument New Robot Strategy v několika odstavcích uvádí možnost pořádání samostatné události na další prezentaci robotických technologií. Tím se má urychlit výzkum robotů a jejich implementace do běžného života. Nejedná se ovšem pouze o soutěže mezi roboty, jak se může zdát, ale tato událost má za cíl i řešení problémů v mnoha oblastech jako zdravotnictví, průmysl nebo zemědělství.[7] Zkušební robotická olympiáda je plánovaná na rok 2018 a hlavní událost se plánuje na dobu olympijských her v roce 2020.

Že jsou robotické technologie opravdu důležité v budoucnosti ekonomiky Japonska, dokazuje i fakt, že organizaci této události má v kompetenci Ministerstvo ekonomiky, trhu a průmyslu METI. Ministr Hiroshige Seko vyhlásil na rok 2020 World Robot Summit s cílem podpořit soutěžení v rychlosti, přesnosti a kvalitě robotů ve výrobním sektoru a službách.[8] Na tomto mezinárodním kongresu má dojít ke shromáždění špičkových robotů, využívajících poslední technologie a nejnovější nápady z celého světa za účelem vytvoření příležitosti ke zrychlení výzkumu a vývoje robotů. V současné době ministerstvo přijímá kandidatury japonských měst na pořádání tohoto summitu.

V letošním roce bude postupně docházet k vytváření finálního konceptu robotických her. Tato událost má být rivalem ostatních světových robotických konferencí. V současné době jsou již jasné hlavní otázky, které se budou na summitu řešit. Dělí se na tři hlavní okruhy – snižující se poměr pracující populace, nedostatek pracovní síly a zvyšující se sociální výdaje a připravenost na přírodní katastrofy. Samotné soutěže robotů pak mají probíhat ve 3 kategoriích – průmysloví roboti, roboti v sektoru služeb a roboti pro pomoc při přírodních katastrofách.[9]

Aplikace technologií v reálném prostředí

V přechozích kapitolách jsme představili některé nové technologie, připravované na rok 2020. V této kapitole rozebereme, v jakém stádiu jsou jaké technologie, a jak ovlivní či již ovlivňují japonské prostředí.  Rok 2020 mnoho firem přijalo jako termín pro představení nových technologií, kdy vyvrcholí úsilí výzkumu při příležitosti olympijských her a světového robotického summitu.

Automatizované systémy přepravy mají za cíl vyřešit nedostatek řidičů nákladních automobilů, vytvořit bezpečný systém přepravy pro osoby staršího věku a celkově zlepšit přepravní situaci osob.[10]  Japonský premiér Schnizo Abe očekává, že do roku 2020 budou ulice Tokia brázdit samořídící auta.[11] Pilotním projektem má být společnost Robot Taxi. Kolaborace firmy telekomunikačních a online služeb DeNA a robotické firmy ZMP má za cíl upravovat již pojízdné automobily samořídící technologií. Je primárně zaměřený na automobily značky Toyota Estima, ale dá se využít i na auta ostatních značek. Tento proces slibuje být levnější než vytváření zcela nových automobilů.[12] Společnost předpokládá nasazení tisíců aut na obsluhu na olympijských hrách. Finální čísla ale budou záviset na míře regulace samořídících aut v provozu. Očekává se, že japonská vláda do roku 2017 připraví odpovídající zákony pro využívání automatizovaných vozů. Samotní japonští výrobci automobilů jako Toyota a Nissan připravují představení vlastních automatizovaných automobilů, projekt Robot Taxi má být ale hlavním tahounem implementace samostatných automobilů do společnosti, protože je zaměřen na služby zákazníkům.[13] Kombinace těchto vozů a internetového systému monitorujícího provoz a poskytujícího způsob, jak si zákazníci taxi přivolají, má představovat revoluční způsob přepravy cestujících, který bude mít v konečném výsledku pozitivní dopad na celou společnost.[14]

Nejnovější verze vysokorychlostního vlaku šinkansen využívající technologii magnetické levitace je v současné době ve vývoji. Tento vlak je nazýván chuo šinkansen. První trať je ve výstavbě mezi městy Tokio a Nagoya a má být prodloužena až do Osaky. Maximální rychlost se pohybuje kolem 505 kilometrů v hodině.[15] Celková cena vývoje a stavby první trati se odhaduje na 9 bilionů jenů.[16] Očekávaný výnos pro firmu JR Central, která vlak vyvíjí, se do roku 2026 odhaduje na 70 miliard jenů.[17] Trať mezi Tokiem a Nagoyou, na jejímž financování se bude podílet i japonská vláda, má být sice otevřena až v roce 2027, společnost JR Central ovšem na rok 2020 plánuje otevření experimentální tratě v oblasti Yamanashi pro turisty na olympijských hrách. Prodloužení trati do Osaky má být otevřeno do roku 2045. Nejnovější model vlaku, označovaný jako Lo Series, stanovil v dubnu roku 2015 světový rekord v rychlosti vlaků na 603 kilometrů v hodině.[18]

Několik telekomunikačních firem oznámilo spolupráci na vývoji vysokorychlostní mobilní 5G sítě pro využívání sítí na vysokých frekvencích na olympiádě 2020. Největší japonský operátor DoCoMo v konsorciu s firmou Nokia již představili svůj pokrok v technologii 5G na rádiovém příslušenství. Podařilo se jim dosáhnout přenosové rychlosti kolem 2 gigabitů za sekundu.[19] V současné době dokáže 4G síť dosáhnout rychlosti stahování dat kolem 300 megabitů za sekundu. Finální udání standardů technologie 5G se očekává na rok 2019. Výzkum a vývoj 5G sítě má znamenat možnost přenosu informací a médií ve vysoké kvalitě. Slibuje zvýšení či úplné zrušení limitů datové komunikace pro jednotlivé osoby. Zároveň se má zlepšit komunikace mezi jednotlivými zařízeními připojenými k internetu, známá jako internet věcí, při nižší ceně a zátěži na energetickou náročnost.[20]

Ruku v ruce se zrychlování internetové sítě jde i vývoj kvalitnějšího promítání a přenosu obrazu. Japonsko podporuje vývoj technologie 8K. V současné době mají běžné high definition displeje rozlišení 1920×1080 pixelů. Technologie 8K, nazývaná Super Hi-Vision SHV, nabízí rozlišení 7680×4320 pixelů. Vyšší rozlišení slibuje ostřejší, hlubší a plynulejší zobrazení obrazu. Přepokládá se, že další zvýšení rozlišení již nemá dopad na lidské oko, 8K displeje tak mají být konečnou fází promítání ve dvou dimenzích. Vývoj technologie SHV je již před koncem a výrobci se připravují na jeho představení na trh. Tato technologie byla ve spolupráci vysílacích společností BBC a největší japonské vysílací společnosti NHK vyzkoušena již při olympijských hrách v Londýně roku 2012 při experimentálním veřejném promítání. NHK pak již v Japonsku vysílalo olympijské hry v Riu 2016 v 8K rozlišení.[21] Podle vládního plánu se předpokládá, že vysílání v 8K kvalitě bude rozšířeno v roce 2018 a bude postupně začleňovat více vysílacích společností.[22] Japonské firmy Sony a Panasonic oznámili kooperaci s japonskou veřejnou vysílací společností NHK, jejímž cílem je vypracovat logistiku představení 8K technologie na trh před olympijskými hrami 2020. Soustředí se také na technologii vysílání po internetu a technologii komprese signálu, která umožní vysílání přes současné širokopásmové technologie.[23] Problémem je cena technologie pro koncového zákazníka. V současné době je cena 85 palcové televize od společnosti Sharp kolem 130,000 dolarů. Je tak možné, že bude v roce 2020 tato technologie využita primárně při velkoplošném promítání sportovních událostí pro veřejnost.

Akční plán nové robotické strategie na prvních pět let předpokládá testování robotů v běžném provozu. Ten ve finálních fázích vývoje předpokládá nasazení robotů do podmínek, ve kterých by měli posléze běžně fungovat, kvůli doladění posledních záležitostí. Vláda dbá na propojení vývoje a praktického využití robotů.[24] Japonsko tak vytvořilo několik speciálních oblastí na testování robotů. Ministerstvo půdy, infrastruktury, transportu a turismu provádí testování robotických technologií na stavbu mostů, tunelů nebo robotů na pomoc při přírodních katastrofách. Speciální průmyslová zóna pro roboty v Sagami poskytuje na základě veřejné pozvánky testovací prostory pro soukromé společnosti vyvíjející roboty pro podporu životních funkcí a péči o seniory. Testovací centrum pro roboty pro podporu životních funkcí v Tsubace poskytuje zkoušení robotů na základě mezinárodních standardů. Z tohoto centra již čtyři roboti obdrželi mezinárodní certifikát ISO13482.[25] Jedním z nich je například zdravotní postel vyvinutá společností Panasonic, která se dokáže přeměnit na elektrický pojízdný vozík. Robotické technologie, které představí průlom ve svém oboru, budou komercializovány. Do roku 2020 se očekává jejich aplikace v zemědělství, lesnictví, rybolovu a potravinovém průmyslu. Zde se jedná například o technologie automatizace práce pomocí GPS systému nebo mechanizace a automatizace náročných pracovních operací, jako například výsadba lesů.[26]

Japonská start-upová firma ALE se snaží o získání místa při zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Tokiu. Vytváří technologii umělého roje meteoritů. V konečném výsledku se pak snaží o kompletní náhradu ohňostrojů. Firma plánuje vyslat na orbitu Země satelit, nesoucí částice, které vypustí do atmosféry a vytvoří tak efekt padající hvězdy nebo roje meteoritů.[27] Technologie mimo zábavné roviny slibuje přinést novou možnost pozorování chování objektů vstupujících do atmosféry, firma spolupracuje s několika japonskými astronomy. Vyslání jednoho satelitu do vesmíru ovšem má stát přibližně 9 milionů dolarů. Projekt je ve fázi výzkumu a první satelit plánuje vyslat v roce 2018. Není zřejmé, zda se technologii podaří dopracovat do praktické fáze při příležitosti olympijských her, zakladatel společnosti ALE ovšem věří, že změní přístup k zábavě s ohňostroji na příštích 100 let.[28]

Závěr

Je zřejmé, že Japonsko opravdu nové technologie nepodceňuje. Vládní koncepce je jasně stanovená a harmonogramy zatím dodržovány. Společně s vývojem nových technologií se totiž musí přizpůsobit i příslušná legislativa. New Robot Strategy počítá jak s podporou rozvoje robotických technologií, tak s termíny potřebné institucionální reformy. Dokument poskytuje jasné cíle, metodiku a strategii do budoucnosti. Cílí na reálné problémy Japonska. Řeší jak ekonomický, tak sociální dopad reformy. Japonsko postupuje v této záležitosti koncepčně a vláda dokáže pružně reagovat na změny ve výzkumu nových technologií. Vláda také aktivně spolupracuje se soukromými společnostmi a reaguje na jejich potřeby. Z procesu vedení této strategie by se mohlo poučit mnoho států, jak efektivně připravovat dlouhodobé koncepce.

Pětiletý plán poskytuje dostatečný časový rámec pro různé firmy na vývoj technologií a jejich implementaci do běžného života. Rok 2020, olympijské hry v Tokiu a robotická olympiáda pak představují jasný symbolický milník v plánované robotické revoluci. Tyto události budou příležitostí, jak ukázat veškerý pokrok v nových technologiích celému světu. Vláda i firmy si tuto situaci uvědomují a směřují výstupy svých projektů před rok 2020.

Prostředí je také příznivě nastaveno na úspěšnou spolupráci více firem a institucí, místo rivality je podporována synergie a výměna informací. Japonsko vkládá do této strategie velké naděje, při dobrých výsledcích a plynulém řízení projektu se opravdu může stát vedoucí velmocí v nových technologiích, jelikož s podobnými demografickými a ekonomickými problémy se potýkají nebo budou v blízké budoucnosti potýkat i další státy světa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje

The Associated Press. Cost for 2020 Tokyo Olympics skyrocket, experts recommend cuts. In: CBC/Radio-Canada [online]. September 29, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.cbc.ca/sports/olympics/tokyo-olympics-costs-skyrocket-recommend-cuts-1.3783478

News.com.au. The Tokyo Olympics are going to be out of this world. In: News.com.au [online]. April 12, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.news.com.au/sport/olympics/the-tokyo-olympics-are-going-to-be-out-of-this-world/news-story/aa305749fa33dc6ec6ebd4df653dc93b

Jackson, Joe. Why Japan is excited about the 2020 Tokyo Olympics. In: Newsweek [online]. May 3, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://europe.newsweek.com/japan-tokyo-2020-olympics-433780?rm=eu

Kyodo. Japan to host World Robot Summit in 2020. In: The Japan Times [online]. October 4, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/04/business/tech/japan-host-world-robot-summit-2020/#.WDYV1_krJ3j

Kyodo. JR Tokai to list sites for maglev stations in June. In: The Japan Times [online]. June 2, 2011 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.japantimes.co.jp/news/2011/06/02/business/jr-tokai-to-list-sites-for-maglev-stations-in-june/#.WDYWc_krJ3h

The Japan Times. JR Tokai to build maglev system. In: The Japan Times [online]. December 26, 2007 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.japantimes.co.jp/news/2007/12/26/news/jr-tokai-to-build-maglev-system/#.WDYW0vkrJ3h

Murai, Shusuke. Japan backs next-generation 8K technology ahead of 2020 Games. In: The Japan Times [online]. August 24, 2015 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.japantimes.co.jp/news/2015/08/24/reference/japan-backs-next-generation-8k-technology-ahead-of-2020-games/#.WDYXLPkrJ3h

Railway Gazette. Chuo maglev project endorsed. In: Railway Gazette [online]. May 27, 2011 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.railwaygazette.com/news/policy/single-view/view/chuo-maglev-project-endorsed.html

McCurry, Justin. Japan’s maglev train breaks world speed record with 600km/h test run. In: The Guardian [online]. April 21, 2015 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2015/apr/21/japans-maglev-train-notches-up-new-world-speed-record-in-test-run

Inside Japan. Japan gearing itself for 5G ahead of 2020 Olympics. In: Inside Japan [online]. March 3, 2015 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: https://www.insidejapantours.com/japan-news/3535/japan-gearing-itself-for-5g-ahead-of-2020-olympics/

Best, Jo. The race to 5G: Inside the fight for the future of mobile as we know it. In: TechRepublic [online]. December 16, 2014 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.techrepublic.com/article/does-the-world-really-need-5g/

Williams, Martin. Japan starts 8K TV broadcasts in time for Rio Olympics. In: PCWorld [online]. August 1, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.pcworld.com/article/3102875/consumer-electronics/japan-starts-8k-tv-broadcasts-in-time-for-rio-olympics.html

Pino, Nick. Panasonic and Sony want to make 8K TVs mainstream by 2020. In: Techradar [online]. August 26, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.techradar.com/news/television/panasonic-and-sony-want-to-get-you-8k-ready-in-time-for-the-2020-olympics-1327243

Bank of Japan. Economic Impact of the Tokyo 2020 Olympic Games [online].: Bank of Japan, January, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupný z:
https://www.boj.or.jp/en/research/brp/ron_2016/data/ron160121b.pdf

Prime Minister of Japan and His Cabinet. “Reform 2020” projects [online].: Prime Minister of Japan and His Cabinet, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupný z:
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/kaikaku2020_gaiyouen.pdf

The Headquarters for Japan’s Economic Revitalization. New Robot Strategy [online].: The Headquarters for Japan’s Economic Revitalization, February 10, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupný z:
http://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0123_01b.pdf

Ministry of Economy, Trade and Industry. Japanese Service Robots were Certified under Global Safety Standard ISO13482 for the First Time in the World [online].: Ministry of Economy, Trade and Industry, February 17, 2014 [vid. 2016-11-23]. Dostupný z:
http://www.meti.go.jp/english/press/2014/0217_03.html

World Robot Summit. World Robot Summit [online].: Ministry of Economy, Trade and Industry, © 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.robotcompetition.org/

Robot Taxi. Robot Taxi [online].: Robot Taxi, © 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: https://robottaxi.com/en/service/#servicevision

ALE. Sky Canvas Project [online].: ALE, © 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://global.star-ale.com/project/mechanism

[1] Bank of Japan. Economic Impact of the Tokyo 2020 Olympic Games [online].: Bank of Japan, January, 2016 [vid. 2013-10-30]. Dostupný z: https://www.boj.or.jp/en/research/brp/ron_2016/data/ron160121b.pdf

[2] Ibid.

[3] The Associated Press. Cost for 2020 Tokyo Olympics skyrocket, experts recommend cuts. In: CBC/Radio-Canada [online]. September 29, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.cbc.ca/sports/olympics/tokyo-olympics-costs-skyrocket-recommend-cuts-1.3783478

[4] News.com.au. The Tokyo Olympics are going to be out of this world. In: News.com.au [online]. April 12, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.news.com.au/sport/olympics/the-tokyo-olympics-are-going-to-be-out-of-this-world/news-story/aa305749fa33dc6ec6ebd4df653dc93b

[5] Jackson, Joe. Why Japan is excited about the 2020 Tokyo Olympics. In: Newsweek [online]. May 3, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://europe.newsweek.com/japan-tokyo-2020-olympics-433780?rm=eu

[6] Prime Minister of Japan and His Cabinet. “Reform 2020” projects [online].: Prime Minister of Japan and His Cabinet, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupný z: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/kaikaku2020_gaiyouen.pdf

[7] The Headquarters for Japan’s Economic Revitalization. New Robot Strategy [online].: The Headquarters for Japan’s Economic Revitalization, February 10, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupný z:

http://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0123_01b.pdf

[8] Kyodo. Japan to host World Robot Summit in 2020. In: The Japan Times [online]. October 4, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/04/business/tech/japan-host-world-robot-summit-2020/#.WDYV1_krJ3j

[9] World Robot Summit. World Robot Summit [online].: Ministry of Economy, Trade and Industry, © 2016 [vid. 2015-11-25]. Dostupné z: http://www.robotcompetition.org/

[10] Prime Minister of Japan and His Cabinet. “Reform 2020” projects [online].: Prime Minister of Japan and His Cabinet, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupný z: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/kaikaku2020_gaiyouen.pdf

[11] Jackson, Joe. Why Japan is excited about the 2020 Tokyo Olympics. In: Newsweek [online]. May 3, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://europe.newsweek.com/japan-tokyo-2020-olympics-433780?rm=eu

[12] https://robottaxi.com/en/service/#servicevision

[13] Jackson, Joe. Why Japan is excited about the 2020 Tokyo Olympics. In: Newsweek [online]. May 3, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://europe.newsweek.com/japan-tokyo-2020-olympics-433780?rm=eu

[14] Robot Taxi. Robot Taxi [online].: Robot Taxi, © 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: https://robottaxi.com/en/service/#servicevision

[15] Kyodo. JR Tokai to list sites for maglev stations in June. In: The Japan Times [online]. June 2, 2011 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.japantimes.co.jp/news/2011/06/02/business/jr-tokai-to-list-sites-for-maglev-stations-in-june/#.WDYWc_krJ3h

[16] Railway Gazette. Chuo maglev project endorsed. In: Railway Gazette [online]. May 27, 2011 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.railwaygazette.com/news/policy/single-view/view/chuo-maglev-project-endorsed.html

[17] The Japan Times. JR Tokai to build maglev system. In: The Japan Times [online]. December 26, 2007 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.japantimes.co.jp/news/2007/12/26/news/jr-tokai-to-build-maglev-system/#.WDYW0vkrJ3h

[18] McCurry, Justin. Japan’s maglev train breaks world speed record with 600km/h test run. In: The Guardian [online]. April 21, 2015 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2015/apr/21/japans-maglev-train-notches-up-new-world-speed-record-in-test-run

[19] Inside Japan. Japan gearing itself for 5G ahead of 2020 Olympics. In: Inside Japan [online]. March 3, 2015 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: https://www.insidejapantours.com/japan-news/3535/japan-gearing-itself-for-5g-ahead-of-2020-olympics/

[20] Best, Jo. The race to 5G: Inside the fight for the future of mobile as we know it. In: TechRepublic [online]. December 16, 2014 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.techrepublic.com/article/does-the-world-really-need-5g/

[21] Williams, Martin. Japan starts 8K TV broadcasts in time for Rio Olympics. In: PCWorld [online]. August 1, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.pcworld.com/article/3102875/consumer-electronics/japan-starts-8k-tv-broadcasts-in-time-for-rio-olympics.html

[22] Murai, Shusuke. Japan backs next-generation 8K technology ahead of 2020 Games. In: The Japan Times [online]. August 24, 2015 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.japantimes.co.jp/news/2015/08/24/reference/japan-backs-next-generation-8k-technology-ahead-of-2020-games/#.WDYXLPkrJ3h

[23] Pino, Nick. Panasonic and Sony want to make 8K TVs mainstream by 2020. In: Techradar [online]. August 26, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.techradar.com/news/television/panasonic-and-sony-want-to-get-you-8k-ready-in-time-for-the-2020-olympics-1327243

[24] The Headquarters for Japan’s Economic Revitalization. New Robot Strategy [online].: The Headquarters for Japan’s Economic Revitalization, February 10, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupný z:

http://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0123_01b.pdf

[25] Ministry of Economy, Trade and Industry. Japanese Service Robots were Certified under Global Safety Standard ISO13482 for the First Time in the World [online].: Ministry of Economy, Trade and Industry, February 17, 2014 [vid. 2016-11-23]. Dostupný z:

http://www.meti.go.jp/english/press/2014/0217_03.html

[26] The Headquarters for Japan’s Economic Revitalization. New Robot Strategy [online].: The Headquarters for Japan’s Economic Revitalization, February 10, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupný z:

http://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0123_01b.pdf

[27] ALE. Sky Canvas Project [online].: ALE, © 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://global.star-ale.com/project/mechanism

[28] Jackson, Joe. Why Japan is excited about the 2020 Tokyo Olympics. In: Newsweek [online]. May 3, 2016 [vid. 2016-11-23]. Dostupné z: http://europe.newsweek.com/japan-tokyo-2020-olympics-433780?rm=eu

Reklamy
%d bloggers like this: